VERKIEZINGEN

Op zondag 9 juni kiezen de kiezers het regionale en federale parlement en de Belgische leden van het Europees Parlement.

Vrijwilliger voor de verkiezingen van 2024 (in ruil voor een zitpenning)

We zijn op zoek naar assessoren en voorzitters om de bezetting van de stembureaus en telbureaus aan te vullen.

Elk bureau bestaat uit een voorzitter, een secretaris en meerdere bijzitters, en is open van 8u tot 16u op de verkiezingsdagen. De rol van de bijzitters is om de voorzitter van het bureau bij te staan om het stemmen vlot te laten verlopen. Dit omvat onder andere de registratie van aanwezigheden, identiteitscontrole, stempelen van de verkiezingsoproepen, enz. De leden van de stembureaus ontvangen een presentiegeld. Kandidaten en partijgetuigen kunnen niet optreden als bijzitter. Het bijzitterschap geeft niet alleen blijk van burgerzin, het is ook een verrijkende ervaring die aan de basis ligt van de democratie.

En dus :

 • Voorzitter: coördineert de verkiezingsverrichtingen voor zijn kiesbureau
 • Bijzitter: neemt deel aan het goede verloop van de verkiezingsverrichtingen

Om kandidaat te zijn, moeten jullie :

 • Op de dag van de verkiezingen een Belgische kiezer van 18 jaar of ouder zijn.
 • Op 1 april ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
 • In het bezit zijn van je kiesrecht

Jullie moeten de hele dag beschikbaar zijn.

Als vrijwilliger stuur je een e-mail naar elections@berchem.brussels:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Rijksregisternummer
 • Beroep
 • E-mailadres
 • Een opmerking: ik verbind me ertoe geen kandidaat te zijn bij de stemming op 9/6/2024 (of 13/10/2024).
 • De functie die u wenst uit te oefenen: bijzitter stembureau
 • De periode: verkiezingen van juni of oktober 2024

Meer informatie: 02/464.04.14 – Afdeling Verkiezingen

Verandering voor jongeren

In een uitspraak van 21 maart 2024 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat minderjarigen ook stemgerechtigd moeten zijn op 9 juni 2024.

Dit geldt voor

 • Belgen van 16 en 17 jaar in België,
 • niet-Belgische EU-onderdanen van 16 en 17 jaar die in een Belgische gemeente zijn ingeschreven om te stemmen,
 • en Belgen van 16 en 17 jaar in het buitenland die in een consulaire beroepspost als kiezer zijn ingeschreven, met uitzondering van jongeren van 16 en 17 jaar die in een land wonen waar ze ook stemrecht hebben voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Dit is het geval in Duitsland, Malta, Griekenland en Oostenrijk. Deze jongeren kunnen er ook voor kiezen om in hun land van verblijf te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en worden dus niet automatisch ingeschreven op de Belgische kiezerslijst.

In de praktijk zullen minderjarigen automatisch op de kiezerslijst worden ingeschreven en net als volwassenen via een uitnodigingsbrief worden uitgenodigd voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 9 juni 2024.

Hoe kan ik me registreren?: https://verkiezingen.fgov.be/kiezers/stemrecht-voor-16-18-jarige-belgen

Onderdanen van EU-lidstaten die in België wonen

Onderdanen van EU-lidstaten die in België wonen, kunnen hier stemmen voor de Europese verkiezingen. Om deel te nemen, moet je ingeschreven zijn op de kiezerslijst van je gemeente.

De uiterste datum om je te registreren als kiezer voor de Europese verkiezingen is 31 maart 2024.

In 2024 zijn er enkele grote veranderingen: 16-jarigen krijgen stemrecht en je kunt je nu online inschrijven op de kiezerslijst!

Inschrijven is heel eenvoudig: 3 mogelijkheden
1. REGISTREER ONLINE
2. Stuur het papieren formulier “hier downloaden” per post met een copïe van uw identiteiskaart, naar de gemeente (33 Koning Albertlaan, 1082 Sint-Agatha-Berchem).
De verzending van dit inschrijvingsformulier kan onder de vermelding “KIESWET” (portvrijdom)
3. Persoonlijk aanmelden bij de dienst bevolking om het formulier in te vullen.

Vind HIER alle instructies die je nodig hebt om je stem te laten horen. (De pagina’s Verkiezingen 2024 zijn alleen beschikbaar in het Engels. Ga voor informatie in het Frans naar de WEBSITE ELECTIES VAN DE BELGISCHE FEDERALE REGERING).

Heb je nog vragen? Neem contact op met de EXPAT WELCOME DESK voor hulp op maat!

We also have municipal elections on Sunday 13 October! EU citizens living in Belgium can vote in the municipal elections, as can non-EU citizens living here for more than 5 years. The deadline to register for the municipal elections is 31 July 2024, We will release more information soon, but you can already sign up now using this online platform or with the paper form which you will find on elections.brussels.
For Europeanen living in Belgium (.word).
For non-Europeanens residing in Belgium (.word)

Op zondag 13 oktober zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen! EU-burgers die in België wonen, kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, net als niet-EU-burgers die hier langer dan 5 jaar wonen. De deadline om je in te schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen is 31 juli 2024. We zullen binnenkort meer informatie vrijgeven, maar je kunt je nu al inschrijven via dit online platform of met het papieren formulier dat je kunt vinden op elections.brussels.
Voor Europeanen die in België wonen (.word).
Voor niet-Europeanen die in België wonen (.word)

Volmachtformulier