Auguste Deniestraat 16 – Uitbreiding van een ééngezinswoning (regularisatie) – 26/01/23

unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:              Auguste Deniestraat 16  

Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw BEKA – SWINNEN

Hoofdactiviteit:                        Uitbreiding van een ééngezinswoning (regularisatie)

Omtrek en zone: woongebied met residentieel karakter

Hoofdreden van het onderzoek:

algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak: hoogte + dakkapellen)
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 02/01/2023 tot 16/01/2023

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • op donderdag 26 januari 2023 vanaf 09:15
  • in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Sint-Agatha-Berchem, op 20 december 2022

Gepubliceerd op:
20 december 2022

Meer artikels ?

Gisseleire Versélaan 23-25 – ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:                          Gisseleire Versélaan 23-25 Identiteit van de aanvrager:               AV2L   nv Hoofdactiviteit:                                    Bestemmingswijziging van een bejaardentehuis tot uitrusting Omtrek en zone: typisch woongebied Hoofdreden van het ... Meer weten
Gepubliceerd op:
27 april 2022

Keizer Karellaan 560A – Verbouwen van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:                          Keizer Karellaan 560A   Identiteit van de aanvrager:               BELGIAN SHELL N.V. Hoofdactiviteit:                                    verbouwen van een benzinestation Omtrek en zone: structurerende ruimten, gebied van gewestelijk ... Meer weten
Gepubliceerd op:
02 mei 2023

Ganshorenstraat 8 – Verbouwing van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:                          Ganshorenstraat 8   Identiteit van de aanvrager:               TROVATIMMO B.V.B.A. Hoofdactiviteit:                                   verbouwing van een gebouw Omtrek en zone: typisch woongebied Hoofdreden van het onderzoek: Algemeen ... Meer weten
Gepubliceerd op:
08 november 2022