Auguste Van Zandestraat 52 –  regularisatie van bestemmingswijziging van een handelszaak met werkplaats tot woning op het gelijkvloers – 29/08/23  

En attente

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed: Auguste Van Zandestraat 52  

Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Liviu Stetiu

Hoofdactiviteit: regularisatie van bestemmingswijziging van een handelszaak met werkplaats tot woning op het gelijkvloers

Omtrek en zone: typisch woongebied

BBP: QUARTIER CHAUSSEE DE GAND-RUE VAN ZANDE goedgekeurd op 03/10/1951

Hoofdreden van het onderzoek:

 Art. 126§11 Afwijking op een BBP
 algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 29/08/2023 tot 12/09/2023

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33 (Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25)

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt

  • op dinsdag 19 september 2023
  • op het Gemeentehuis 20, Graaf van Vlaanderenstraat te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is, op zijn vroegst, 15 dagen voor de zitting van de overlegcommissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke afdeling ruimtelijke ordening.

Sint-Agatha-Berchem, op 09/08/2023

Gepubliceerd op:
29 augustus 2023