Bericht – 20.10.2023

Het College informeert de bevolking dat de volgende mandatarissen aangeduid geweest zijn tijdens de openbare zitting van de Gemeenteraad van I 9 oktober 2023 in de organismen hieronder.
Afgeleide mandaten die door de Burgemeester en Schepenen warden uitgeoefend warden op geen enkele wijze bezoldigd of vergoed.
De leden van de bestuurs-, beheers- en adviesorganen van openbare instellingen genieten van bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten beperkt tot het equivalent van 120 euro bruto per vergadering die ze effectief hebben bijgewoond en zonder dat dit aantal meer mag bedragen dan 30 vergaderingen die recht geven op bezoldiging.

lntercommunale Tussenfemeentelijke Maatschappij voor services TMVS
Een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering: Said CHIBANI

Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques IGRETEC
Vijf vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
• Said CHIBANI
• Agnes VANDEN BREMT
• Clementina ULMEANU
• Ali BEL-HOUSSEiNE
• Benjamin VANHOEKE

Sint-Agatha-Berchem, 20.10.2023

(.PDF)

Gepubliceerd op:
20 oktober 2023

Meer artikels ?