Bericht aan de bewoners van de Comhairelaan & omgeving – Werken VIVAQUA

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals eerder aangemeld (wijkinfo en vergadering met de bewoners) wil het College van Burgemeester en Schepenen u de voortgang van het door Vivaqua beheerde project bevestigen, namelijk de renovatie van het hoofdriool alsook aan verouderde privé-aansluitingen.

De werkzaamheden gaan door op 3 april 2023 tot 15 januari 2024 en deze, in functie van de weersomstandigheden. De werf zal in juli tijdens de vakantieperiode van het gebouw worden stopgezet. Een fasering van de werkzaamheden zal worden vastgesteld om de overlast zoveel mogelijk te beperken en zo een zekere toegankelijkheid voor de omwonenden te waarborgen.

Wij zijn ons bewust van de overlast die een dergelijk project kan veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip en de Departement Technische Zaken blijft ter uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen (02/464.04.07).

Sint-Agatha-Berchem, 27/03/2023

Gepubliceerd op:
27 maart 2023