Bericht aan de bewoners van de Comhairelaan & omgevingen – Werken Vivaqua

Mevrouw, Mijnheer,

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt u mee dat de firma Vivaqua binnenkort renovatiewerken zal uitvoeren aan het hoofdriool in uw straat, alsook aan verouderde privé-aansluitingen. Ter herinnering, uw straat heeft te maken gehad met inzakkingen veroorzaakt door het desbetreffende riool. Deze werken zijn dus al enige tijd dringend.  De gemeente zal van deze werf profiteren om de rijweg (tussen de stoepranden) volledig te vernieuwen en zo de gebruikers in alle veiligheid te laten circuleren.

De werkzaamheden starten in principe begin 2023 en de duur ervan wordt geschat op 9 maanden. Wel zal een fasering van de werkzaamheden worden vastgesteld om de overlast zoveel mogelijk te beperken en zo een zekere toegankelijkheid voor de omwonenden te waarborgen.

Om het hele project toe te lichten en al uw vragen te beantwoorden, nodigen het gemeentebestuur en Vivaqua u uit op een informatievergadering:

Vergadering met de bewoners van de Comhairelaan

Maandag 19 december om 18u

Feestzaal – Koning Albertlaan 33

We kijken uit naar uw komst.

Sint-Agatha-Berchem, 12/12/2022

Gepubliceerd op:
12 december 2022