Bericht aan de bewoners van de Dilbeekstraat & omgeving – Wegvernieuwingswerkzaamheden

Mevrouw, Mijnheer,

Bij deze willen we U mededelen dat de wegvernieuwingswerkzaamheden, eerst gepland tussen oktober 2023 en maart 2024, worden uitgesteld.

Dit uitstel is te wijten aan onze wens om de hinder tot een minimum te beperken, maar vooral door een ander groot project: de uitbreiding van het Instituut Herlin op de hoek van de Pauwelsstraat en de Dilbeekstraat, dat rond juni/juli 2024 van start zal gaan. Voor dit project zal de rijbaan waarschijnlijk aanzienlijk moeten worden gebruikt voor de installatie van de werf, wat een impact zal hebben op het verkeer in de betrokken zone. Daarom werd het verkieslijk geacht om onze werkzaamheden op een latere datum te plannen: er werd een aannemer gekozen en de werkzaamheden zullen eind 2024 van start gaan.

We blijven oog houden voor ieders behoeften en streven naar een evenwicht tussen de vereisten van stadsvernieuwing en het behoud van de levenskwaliteit van de burgers.

We zullen niet nalaten U op de hoogte te houden van de evolutie van dit dossier.

Wij danken U voor uw begrip.

Sint-Agatha-Berchem, 8/02/24

Gepubliceerd op:
12 februari 2024