Bericht aan de bewoners van de Hogenbosstraat & omgevingen

Mevrouw, Mijnheer,

Het College van Burgemeester en Schepenen wil u informeren dat er in uw straat wegenvernieuwingswerken (van gevel tot gevel) gepland zijn.

De werken starten vanaf 11 maart en zullen 45 werkdagen duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. De betrokken zone bevindt zich vanaf nummer 49 van de Hogenbosstraat tot aan de gemeentegrens (iets voorbij het kruispunt met de Tuinbouwstraat).

Tijdens de werken zal de straat niet toegankelijk zijn en zullen het parkeren en de toegang tot de garages zeer beperkt zijn. Niettemin zal Net Brussel haar gebruikelijke vuilnisophaalrondes voortzetten.

Wij danken u voor uw begrip voor deze tijdelijke ongemakken en de Technische Dienst blijft tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie (Tel.: 02/464 03 65).

Sint-Agatha-Berchem, 28/02/2024

Gepubliceerd op:
07 maart 2024