Bericht aan de bewoners van de Koning Albertlaan – MIVB nachtwerken (tussen Hunderenveld en Dr Schweitzerplein)

MIVB info (.pdf)

Mevrouw, Mijnheer,

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt u mee dat de MIVB van 9 tot 17 juni zal starten met het slijpen van de tramsporen in uw straat.

Opgelet, gelieve er rekening mee te houden dat voor deze werkzaamheden in bepaalde zones een parkeerverbod kan worden ingesteld.

Spijtig genoeg moeten de werkzaamheden ’s nachts worden uitgevoerd (tussen 1 en 4.30 uur), wanneer de trams niet rijden.

Wij zijn ons zeker bewust van de overlast die deze nachtelijke werken veroorzaken, maar deze zijn niettemin noodzakelijk om de door het tramverkeer veroorzaakte trillingen te verhelpen en aldus het comfort van de omwonenden te verbeteren.

Het gemeentebestuur heeft ook bij de MIVB aangedrongen om de overlast en het lawaai voor de omwonenden van de werken tot een minimum te beperken.

De MIVB heeft ook beloofd vooraf een gedetailleerde info te verspreiden.

Wij danken u voor uw begrip en het Departement Technische Zaken blijft ter uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen (02/464.04.07).

Sint-Agatha-Berchem, 31/05/2023

Gepubliceerd op:
01 juni 2023