Bericht aan de bewoners van de Moderne Wijk – Duurzaam wijkcontract – Lancering van de activiteiten – Uitnodiging op 14/06

Mevrouw, Mijnheer,

U bent van harte uitgenodigd om, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract, de inhuldiging en lancering van de sociaal-economische activiteiten in de Moderne Wijk bij te wonen op woensdag 14 juni. Een aantal informatiestands en degustaties (drankjes en pannenkoeken) zullen worden opgezet voor de buurtbewoners.

Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen, wordt de hoek van de Beheerstraat / Ontwikkelingstraat evenals de Ontwikkelingstraat op woensdag 14 juni van 9 tot 21 uur voor het verkeer afgesloten. Ook het parkeren en de toegang tot garages zijn in deze zone verboden. Wij danken u voor uw begrip.

Wij nodigen u graag uit om aan dit evenement deel te nemen en het team van het Duurzaam Wijkcontract blijft ter uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen (mhecquet@berchem.brussels).

Sint-Agatha-Berchem, 5 juni 2023

Gepubliceerd op:
05 juni 2023