Bericht aan de bewoners van de Moderne Wijk – Informatievergadering – 20/09

Betreft: Evaluatie van de eenrichtingsverkeertests in uw buurt.

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u weet, zijn er de afgelopen maanden verschillende eenrichtingsproeven in uw buurt uitgevoerd.

Om u op de hoogte te houden van de resultaten van deze proeven en om uw mening te horen, nodigt het College van Burgemeester en Schepenen u graag uit voor een nieuwe informatievergadering:

Informatievergadering met de bewoners van de Moderne Wijk

Dinsdag 20 september om 18.30 uur – Raadzaal

Koning Albertlaan 33

Op basis van deze feedback en de analyse van de cijfers door onze technische diensten zal de gemeentelijke overheid de nodige beslissingen nemen om het definitieve verkeersplan voor uw wijk op te stellen.

We hopen u daar te ontmoeten.

Sint-Agatha-Berchem, 12/09/2022

Gepubliceerd op:
14 september 2022