Bericht aan de bewoners van de site Hunderenveld & omgevingen – Ontratten

Mevrouw, Mijnheer,

Beste bewoners van de site Hunderenveld,

Sinds enkele maanden heeft uw buurt te maken met de invasieve aanwezigheid van ratten, grotendeels door de aanwezigheid van vuilnisbakken op het terrein van het Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) Comensia in Hunderenveld, langs de Koning Albertlaan.

Tijdens een vergadering ter plaatse midden augustus, op initiatief van Burgemeester Christian Lamouline, vergezeld van de Schepen van Openbare Netheid, Saïd Chibani, en de technische diensten, heeft het gemeentebestuur de OVM Comensia verplicht een programma voor systematische rattenbestrijding te starten dat enkele weken zou moeten duren en de galerijen die zichtbaar zijn in de bloemperken van het terrein dat eigendom is van de OVM Comensia, te vernietigen om de plaag in te dammen.

Ook andere acties zijn door het OVM uitgevoerd, zoals: versterkte dagelijkse interventie van conciërges, preventie- en veiligheidsagenten om illegale stortingen en afval op het terrein te bestrijden, en voor grofvuiloperatie, schoonmaakactie met huurders, bewustmaking, enz.

Gezien de gevolgen van de massale aanwezigheid van ratten voor de reinheid, de veiligheid en de volksgezondheid is het echter van essentieel belang dat radicaal wordt opgetreden bij de bron van het probleem, namelijk de toegang van het ongedierte tot de vuilnisbakken. Na verschillende gedachtewisselingen met verantwoordelijken van Comensia heeft de Burgemeester op maandag 24 oktober een decreet uitgevaardigd waarbij de volgende maatregelen aan de OVM worden opgelegd:

  1. De afvalcontainers gelegen op een voor het publiek toegankelijke plaats op het terrein Hunderenveld, eigendom van OVM Comensia, moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 maart 2023 worden overgebracht naar een gesloten, voor de huurders van OVM gereserveerde plaats die afgeschermd is voor ongedierte (ratten, vogels, enz.).

In de tussentijd zal OVM Comensia op eigen kosten voor het regelmatige ontratten van de site en zijn omgevingen zorgen, waar een significante hoeveelheid ratten uit de door OVM Comensia beheerde site wordt geconstateerd, zoals blijkt uit het opgestelde rapport: terreinen van de OVM Comensia, tuinen van de alleenstaande huizen rechtover het terrein van de OVM, namelijk de Koning Albertlaan, van nummer 228 tot 272 alsook ter hoogte van n°287, ten minste tot de verplaatsing van de afvalcontainers naar een voor ratten ontoegankelijke ruimte.

Als u getroffen bent, kunt u contact opnemen met Comensia om opgenomen te worden in de ontrattingszone.

  • OVM Comensia is verantwoordelijk voor het goede beheer van het huishoudelijk afval door haar huurders en moet als zodanig toezien op het systematische gebruik van deze containeropslagplaatsen,

maar ook het gehele terrein en de voor het publiek toegankelijke zones voortdurend proper houden.

  • Bij niet-naleving van een van de bepalingen van dit besluit, behoudt de Burgemeester zich het recht voor om op eigen initiatief het gebied te ontratten totdat de plaag volledig is bedwongen. De gemaakte kosten vallen ten laste van OVM Comensia.

De verantwoordelijken van de OVM hebben op vrijdag 21 oktober ook de drie containerruimtes grondiger laten schoonmaken. Dit initiatief zal elke week worden herhaald. Zij hebben bevestigd dat zij op 2 november ook het kreupelhout zullen rooien en de grond waar de rattentunnels zich bevinden zullen omwoelen, en dat zij contact hebben opgenomen met een bouwbedrijf om na te gaan hoe de drie afvalruimtes kunnen worden afgesloten totdat zij zijn begraven.

Parallel aan dit besluit heeft de gemeente ook preventieve knaagdierbestrijding rond het sportcentrum en de school Les Lilas bevolen om een “verplaatsing” naar deze plaatsen te voorkomen. Zij vroeg VIVAQUA ook om de leidingen te ontratten. Dit gebeurde van 11 tot 13 oktober.

Wij houden kortom de situatie nauwlettend in de gaten en zorgen ervoor dat al het mogelijke wordt gedaan om de ontwikkeling van een nieuw nest te voorkomen.

Om doeltreffend en gecoördineerd op te treden, herinneren wij u eraan in de buurt geen organisch afval achter te laten dat toegankelijk is voor ratten (achtergelaten vuilnisbakken in de openbare ruimte, enz.).

Neemt u galerijen of ratten waar op uw terrein? Vervolgens vragen wij u om actie te ondernemen, want alleen door op zoveel mogelijk galerijen te handelen kan de actie volledig effectief zijn. Gebruik in dat geval geschikte producten om ze te weren/bestrijden.

Voor informatie over ongediertebestrijding: Comensia- helpdesk@comensia.be
Voor alle andere vragen:

Gemeentelijke Milieudienst: 02/464 04 41 – environnement@berchem.brussels

Sint-Agatha-Berchem, 26/10/2022

Gepubliceerd op:
27 oktober 2022