Bericht aan de bewoners van de Sycomoorgaarde

Betreft : retrocessie aan de gemeente van de Sycomoorgaarde

Mevrouw, Mijnheer,

Naar aanleiding van de eerste wijk info die u op 11 februari hebt ontvangen en uit informatie die is verkregen van de notaris die met het dossier is belast, blijkt dat de projectontwikkelaar eigenaar van de weg is.

Bijgevolg hoeven de bewoners van de Sycomoorgaarde in deze zaak geen actie te ondernemen.

De ondertekening van de akte van overdracht door Immo-Gest-Invest aan de gemeente Sint-Agatha-Berchem wordt inderdaad gehandhaafd.

De gevolgen voor het beheer (bewegwijzering, onderhoud, parkeren, enz.) zullen dan ook dezelfde zijn als die welke in onze vorige wijk info zijn uiteengezet.

Sint-Agatha-Berchem, 09/03/2022

Gepubliceerd op:
14 maart 2022