Bericht aan de bewoners van ’t Hof te Overbeke & omgevingen – Receptie

Mevrouw, Mijnheer,

Na de participatievergaderingen die ons in staat stelden uw meningen te verzamelen, kon het College van Burgemeester en Schepenen het plan voor de heraanleg van de speelplaats van ’t Hof te Overbeke vastleggen.

Zoals u kunt zien, zijn de werkzaamheden nu voltooid. Wij hebben dan ook het genoegen u uit te nodigen voor de inhuldiging van de nieuwe speelplaats voor 6-12-jarigen.

Speelplein ’t Hof te Overbeke

Zaterdag 25 juni 2022 om 14u

Tot binnenkort,

Sint-Agatha-Berchem, 20/06/22

Gepubliceerd op:
22 juni 2022