Bericht aan de buurtbewoners van het voormalige rusthuis Bloemendal, Koning Albertlaan 88 – Beveilingen

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals wij in een vorige wijkinfo hebben aangekondigd, heeft de Burgemeester op 24 mei een bevel tot onbewoonbaarheid uitgevaardigd voor het voormalige rusthuis Bloemendal, op basis van een rapport van de DBDMH. Dit decreet verbiedt de bewoning van het gebouw, zelfs tijdelijk, met het oog op de volksgezondheid, de veiligheid en de hygiëne.

De eigenaar, die zich terdege bewust was van de risico’s die de staat van het gebouw met zich meebracht en van het gevaar dat de bewoning ervan inhield, werd verzocht deze gevaarlijke situatie zeer snel te verhelpen en de bewoners, die asielzoekers zijn, werd verzocht opnieuw contact op te nemen met hun advocaten, zodat zij konden terugkeren naar een Fedasil-centrum.

Ondanks deze maatregel heeft het gemeentebestuur herhaaldelijk vastgesteld dat de situatie ongewijzigd bleef en dat een veertigtal personen, waaronder kinderen, het gebouw bleven bezetten.

Daarom heeft de burgemeester de eigenaar op zijn verantwoordelijkheden gewezen, de bewoners verzocht het gebouw uiterlijk op 30 juni 2022 te verlaten en hen eraan herinnerd dat hij de politie zal verzoeken het gebouw te ontruimen indien er op die datum nog mensen aanwezig zijn.  Deze informatie werd door de politie, de eigenaar en de gemeentelijke diensten regelmatig aan de bewoners meegedeeld en op 30 juni troffen wij het gebouw leeg aan.

De burgemeester had ook geëist dat het gebouw, zodra het leeg was, onmiddellijk en doeltreffend zou worden beveiligd.   Dit is vanmorgen ook door de eigenaar gebeurd.

In afwachting van de eerste werkzaamheden overeenkomstig de verleende bouwvergunning, die volgens de van de eigenaar ontvangen informatie in het najaar zouden moeten aanvangen, heeft de eigenaar de verantwoordelijkheid om de evolutie van zijn gebouw te volgen en ervoor te zorgen dat het doeltreffend wordt beveiligd om een nieuwe bezetting te voorkomen.

Onze politie- en preventiediensten zorgen ook voor versterkt toezicht door het uitvoeren van dagelijkse patrouilles.

Het Departement Algemene Zaken (02/464.05.59) blijft tot uw beschikking voor alle verdere informatie.

Sint-Agatha-Berchem, 30 juni 2022.

Gepubliceerd op:
01 juli 2022