Bericht – Gemeenteraadsverkiezingen & APR

Gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 – Vaststelling van het bedrag van het presentiegeld toe te kennen aan de leden van de kiesbureaus – goedkeuring

Algemeen Politiereglement – technische wijzigingen – goedkeuring

Bericht (.pdf)

Gepubliceerd op:
29 april 2024

Meer artikels ?