de Selliers de Moranvillelaan 31 – afbreken van de bestaande gebouwen, bouwen van 2 appartementsgebouwen (48 woningen) met een ondergrondse parking van 49 plaatsen – 02/06

gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:              de Selliers de Moranvillelaan 31  

Identiteit van de aanvrager:   BBR Belgique B.V.B.A.

Hoofdactiviteit: afbreken van de bestaande gebouwen, bouwen van 2 appartementsgebouwen (48 woningen) met een ondergrondse parking van 49 plaatsen

Omtrek en zone: sterk gemengd gebied

Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)
bijzonder voorschrift 4.5.1° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken)
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – hoogte)
art. 147 van het BWRO : aanvraag onderworpen aan een effectenrapport (garages, overdekte plaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd die tussen 25 en 200 voertuigen of aanhangwagens tellen )
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
afwijking op art.12 van titel I van de GSV (inrichting van de koer – en tuingebieden)
algemeen voorschrift 0.6 van het GBP(handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
afwijking op art.3  van titel I van de GSV (vestiging van de bouwwerken- voorgevel)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16/04/2022 tot 15/05/2022

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op

https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak

op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:op donderdag 02 juni 2022 vanaf 09:15 in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
06 april 2022