Duurzaam Wijkcontract “Moderne Wijk” – 12/07/22

Goedkeuring van het ontwerp-basisdossier voor het vierjarenprogramma voor stadsvernieuwing, getiteld “100 jaar later, nieuwe leven in de Moderne Wijk blazen”

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:   Perimeter van het Duurzaam Wijkcontract “Moderne Wijk”

Identiteit van de aanvrager: Gemeente Sint-Agatha-Berchem

Hoofdactiviteit: Goedkeuring van het ontwerp-basisdossier voor het vierjarenprogramma voor stadsvernieuwing, getiteld “100 jaar later, nieuwe leven in de Moderne Wijk blazen”

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 24/05/2022 tot 24/06/2022

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online op de website van de gemeente Sint-Agatha-Berchem worden geraadpleegd op: https://berchem.brussels/nl/duurzaam-wijkcontract/  

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak

op het nr. 02/464.04.71.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • op dinsdag 12 juli 2022 om 13u
  • in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Sint-Agatha-Berchem, op 5 mei 2022

Gepubliceerd op:
23 mei 2022