Een wijkantenne voor het Duurzaam Wijkcontract “Moderne Wijk”

Op dinsdag 18 april huldigt Sint-Agatha-Berchem, op initiatief van burgemeester Christian Lamouline, een gloednieuwe wijkantenne in voor het Duurzaam Wijkcontract in de Moderne wijk. Dit is een gezellige ontmoetingsplaats voor het team van het Duurzaam Wijkcontract, voor de burgers en voor de vzw’s die projecten uitvoeren.  Dankzij deze ruimte kunnen sommige sociaal-economische projecten worden ontwikkeld rond verschillende thema’s zoals de terugkeer naar de arbeidsmarkt, sport, jeugd en cultuur.

Een wijkantenne ten dienste van de inwoners.

Deze nieuwe ruimte, beschikbaar gesteld door het OVM Comensia, zal de komende vier jaar het referentiepunt zijn voor de ontwikkeling en de sociaal-economische revitalisering van de Moderne Wijk. Het team van het Duurzaam Wijkcontract zal elke woensdag- en vrijdagochtend aanwezig zijn en de Lokale Missie zal de bewoners bijstaan in hun zoektocht naar werk.

“De betrokkenheid van de burgers is een van onze prioriteiten en we wilden een gezellige plaats aanbieden waar de burgers zich op hun gemak voelen en de deuren openzetten om vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Ik ben dan ook verheugd dat ons team dat belast is met het Duurzaam Wijkcontract zijn intrek kan nemen in deze pas gerenoveerde ruimte”, verklaart Christian Lamouline, Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem. “Ik ben ervan overtuigd dat er in de wijk snel een dynamiek van burgers en verenigingen kan ontstaan”, vervolgt hij.

Verschillende projecten zullen al in 2023 van start gaan

Concreet zullen een aantal sociaal-economische projecten snel van start kunnen gaan en reeds in 2023 van start gaan voor een periode van vier jaar. Het doel? De sociale revitalisering van het gebied nastreven door de uitvoering van activiteiten rond verschillende thema’s. In het bijzonder:

  • “Zones zonder langdurige werkloosheid”, dat tot doel heeft een bedrijf op te richten dat werkgelegenheid biedt aan de inwoners van de wijk, maar waarvan de diensten op de hele bevolking gericht zullen zijn.
  • De reeds gevestigde “Lokale Missie” van Molenbeek, biedt een permanente arbeidsbemiddelingsdienst aan, met voorrang voor de inwoners van de wijk.
  • “Sport voor iedereen” met de aanwerving van één of meer sportleiders om sportactiviteiten in de wijk aan te moedigen.
  • Duurzaamheidsworkshops over voedselpraktijken, vergroening, upcycling, enz.

Na de projectoproep van de gemeente zullen andere VZW’s zich aansluiten bij het programma van het Duurzaam Wijkcontract. Zij zullen specifieke projecten uitvoeren rond thema’s als kunst en cultuur, jeugd en biodiversiteit.

Tegelijkertijd, om het hart van de Moderne Wijk nieuw leven in te blazen en de gezelligheid en veiligheid van de burgers te bevorderen, zullen nieuwe voorzieningen in de openbare ruimte worden aangebracht, andere gerenoveerd worden en nieuwe gemeenschapsvoorzieningen worden gebouwd.” We kunnen nu al zeggen dat de renovatie van de sociale woningen door Comensia goed vordert. Dit is zeer goed nieuws, dat onze wil om snel vooruitgang te boeken onderstreept en dat een impuls zal geven aan het project Duurzaam Wijkcontract”, aldus de Burgemeester.

Een primeur voor de gemeente: een participatiebudget van 100.000 €

Dit budget staat ter beschikking van de inwoners van de wijk en wordt door hen beheerd om projecten te organiseren die betrekking hebben op het leven in hun wijk. Een primeur in Sint-Agatha-Berchem!

Perscontact: Romain Castelet – 0472/84.80.98 of Christian Lamouline, Burgemeester – 0494/43.62.88

Adres : 108, Strijdersstraat

Gepubliceerd op:
20 april 2023

Meer artikels ?