Groot-Bijgaardenstraat 434 – Bouwen van een school van 2 verdieping, een buitenspeelplaats voor leerlingen type 3 en vellen van bomen – 30/11/23

gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:                          Groot-Bijgaardenstraat 434  

Identiteit van de aanvrager:               KAIROS RESIDENTIAL PROPERTIES   

Hoofdactiviteit:  bouwen van een school van 2 verdieping, een buitenspeelplaats voor leerlingen type 3 en vellen van bomen

Omtrek en zone: gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten

Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.7 van titel I van de GSV (vestiging – vrijstaande bouwwerken)
art. 175/15 van het BWRO : effectenrapport (aanleg van een beplante eigendom van meer dan 5000m² )
24)Voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten met een vloeroppervlakte van +1000 m², met uitzondering van de vloeroppervlakte die eventueel wordt ingenomen door motorvoertuigen of waarvan de overdekte inrichtingen en de inrichtingen in de open lucht meer dan 5000 m² vloeroppervlakte innemen

Art. 175/15 – effectenverslag gelet op Bijlage B Art. 175/20 – GSV – openbaar onderzoek van 30 dagen
bijzonder voorschrift 8.4 van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken en installaties strokend met het omliggend stedelijk kader)
algemeen voorschrift 0.5 van het GBP (Projecten voor bebouwing van een beplant eigendom van + 3000m²)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15/10/2023 tot 13/11/2023

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228 (tel.02/563 59 09)

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33 (Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25)

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever, na afspraak.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt op donderdag 30 november 2023 vanaf 09:15 in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Sint-Agatha-Berchem, op 06.10.2023

Gepubliceerd op:
08 november 2023