Grote kermis van 2 tot 4/09 – Informatie voor de bewoners

Mevrouw, Mijnheer,

Traditioneel is het 1ste weekend van september feest in Sint-Agatha-Berchem: Kermis, Jaarmarkt, Rommelmarkt, Tentoonstelling en Animaties. Volgende activiteiten zijn voorzien:

Van dinsdagavond 31 augustus (om 17u) tot donderdagmorgen 9 september (om 9u): kermisattracties op het Dr. A. Schweitzerplein (tussen de Kerkstraat, de Soldatenstraat, tot aan de ingang van de parking van het Koning Boudewijnplein), het Koning Boudewijnplein, de Grand-Halleuxstraat, de Kerkstraat (tussen de Kortestraat en het Dr. A. Schweitzerplein).

HET VERKEER EN HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN ZAL ER VERBODEN ZIJN VOOR DE HELE DUUR VAN HET KERMISFEEST; DE TOEGANG TOT DE GARAGES ZAL ZOVEEL MOGELIJK BEPERKT WORDEN, EVENALS HET IN- OF UITRIJDEN VAN VOERTUIGEN. BOVENDIEN ZAL ER PARKEERVERBOD ZIJN IN DE SOLDATENSTRAAT, VANAF Nr 2 TOT AAN DE VICTOR GUNSGAARDE.

Zaterdag 3 september: Jaarmarkt: Soldatenstraat en P. Preserstraat.

DE IN- EN UITGANG VAN GARAGES, ATELIERS, HANGARS, ENZ… ZAL ONMOGELIJK ZIJN, ALSOOK HET VERKEER EN HET PARKEREN, VAN VRIJDAG 2/09 OM 23U TOT ZATERDAG 3/09 TOT 22U.

Zaterdag 3 september: rommelmarkt in volgende straten: Dr. Charles Leemansstraat (aan beide zijden van de straat en over de gehele lengte), Prosper Preserstraat (aan beide zijden van de straat en over de gehele lengte), Kerkstraat (tussen de fontein en de Kortestraat) en Kortestraat. Verenigingsdorp: J.-B. Vandendriesschstraat (aan beide zijden) met de aanwezigheid van de stand “diabetes”. Animaties voor kinderen (CCJ Leemanstraat).

DE IN- EN UITGANG VAN GARAGES, ATELIERS, HANGARS, ENZ… ZAL ONMOGELIJK ZIJN, ALSOOK HET VERKEER EN HET PARKEREN, VAN 5U TOT 19U.

Zondag 4 september: optredens Berchem’s Got Talent op het Bronnenplein van 16u tot 20u.

Tijdens de hele duur van dit evenement zijn verkeer en parkeren van voertuigen verboden. De toegang tot de garages zal tot een minimum worden beperkt, evenals de uitgangen voor voertuigen. Bovendien zal parkeren niet worden toegestaan op het Dr. Schweitzerplein (t.h.v. de nummers 2 tot 14).

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen, evenals de leden van de V.Z.W. Officieel Feest comité zijn bewust van de mogelijke ongemakken, maar wensen eveneens te onderstrepen dat deze festiviteiten kaderen in het algemeen belang. Wij hopen dat de sfeer rond de kermis u deze ongemakken kan doen vergeten.

Wij danken u voor uw begrip.

Hoogachtend,

Gepubliceerd op:
29 augustus 2022