Lentekermis – Bericht aan de bewoners

Geachte heer of mevrouw,

Begin juni viert Sint-Agatha-Berchem traditioneel feest: kermis, optredens, rommelmarkt en animaties. De volgende activiteiten zijn gepland:

Van dinsdagavond 30/05 (om 17u) tot donderdagochtend 08/06 (om 9u): kermisinstallaties op het Dr. A. Schweitzerplein (tussen de Kerstraat en de Soldatenstraat, tot aan de ingang van de parking van het Koning Boudewijnplein), het Koning Boudewijnplein, de Grand-Halleuxstraat, de Kerkstraat (tussen de Kortestraat en het Dr. A. Schweitzerplein).

TIJDENS DE HELE DUUR VAN DE KERMIS IS HET VERKEER EN HET PARKEREN VERBODEN; DE TOEGANG TOT DE GARAGES WORDT ZOVEEL MOGELIJK BEPERKT, EVENALS HET IN- EN UITRIJDEN VAN VOERTUIGEN.  BOVENDIEN WORDT HET PARKEREN VERBODEN IN DE SOLDATENSTRAAT, VAN NR. 2 TOT DE VICTOR GUNSGAARDE.

Vrijdag 2 juni: Opening van de kermis om 14u.

HET IN- EN UITRIJDEN VAN GARAGES, WERKPLAATSEN, LOODSEN, ENZ… ZAL VAN 11 UUR TOT 23 UUR VERBODEN ZIJN, EVENALS HET VERKEER EN HET PARKEREN.

 Verplaatsing van de vrijdagmarkt van 11 tot 19 uur.

Van nr. 2 Soldatenstraat tot de Victor Gunsgaarde.  

Zaterdag 3 juni: Rommelmarkt in de volgende straten: Kortestraat, Dr. Charles Leemansstraat (beide zijden van de straat en over de gehele lengte, met uitzondering van het gedeelte bestemd voor de bouwplaats), Prosper Preserstraat (beide zijden van de straat en over de gehele lengte), Groot-Bijgaardenstraat (beide zijden, tussen de Dr. Charles Leemansstraat en de J.-B. Vandendrieschstraat), Kerkstraat (tussen de fontein en de Kortestraat).

IN- EN UITRIJDEN VAN GARAGES, WERKPLAATSEN, LOODSEN, ENZ… ZAL ONMOGELIJK ZIJN, EVENALS VERKEER EN PARKEREN, VAN 05U TOT 20U.

Zondag 4 juni: Roemeens dorp: Dr. Charles Leemansstraat (gedeelte tussen de Kerkstraat en het Koning Boudewijnplein). Kortestraat, Kerkstraat tot de Joseph Mertensstraat.

HET IN- EN UITRIJDEN VAN GARAGES, WERKPLAATSEN, LOODSEN, ENZ… ZAL ONMOGELIJK ZIJN, EVENALS HET VERKEER EN HET PARKEREN, VAN 7 UUR TOT 20 UUR.

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen zijn zich bewust van de overlast die deze festiviteiten kunnen veroorzaken, maar willen ook benadrukken dat deze festiviteiten in het algemeen belang zijn. Wij hopen dat de feestelijke sfeer deze tijdelijke ongemakken zal doen vergeten.

Wij zien u graag terug op de lentekermis.

Sint-Agatha-Berchem, 24/05/2023

Gepubliceerd op:
30 mei 2023