Lentekermis – Vergunning voor handelaren

Geachte heer of mevrouw,

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft besloten om, in het kader van de kermis van juni, de handelaren van het Sint-Agathavoorplein en het Schweitzerplein toestemming te geven om hun winkels open te stellen en een kraam of terras voor hun etablissement in te richten van vrijdag 2 juni 2023 tot en met zondag 4 juni 2023.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende punten:

– de naleving van de veiligheidsnormen op de voetpaden – een doorgang van 4m moet mogelijk zijn in geval van interventie van de hulpdiensten;

– respect voor de openbare netheid.

Dank u voor uw medewerking en een goede kermis!

Sint-Agatha-Berchem, 24/05/2023

Gepubliceerd op:
30 mei 2023