Markering van uitwijkzones

Velen van jullie hebben ons gevraagd of het mogelijk is om markeringen aan te brengen op parkeerplaatsen om te voorkomen dat auto’s te dicht bij in- en uitgangen van garages worden geparkeerd, waardoor ze moeilijk toegankelijk zijn.

Je kunt nu, tegen betaling (€200 voor een markering aan weerszijden van de ingang van de garage) een verzoek indienen om op de openbare weg een of meer uitwijkzones op de grond aan te brengen. Deze dienst wordt uitgevoerd door een privébedrijf met een duurzame coating. In geval van slijtage wordt de markering kosteloos opnieuw aangebracht. Deze markeringen mogen alleen worden gebruikt om voertuigen toegang te verlenen tot een garage of oprit waarvoor een bouwvergunning is afgegeven.
De wegmarkeringen bestaan uit schuine parallelle witte lijnen, begrensd door een ononderbroken witte lijn, waarover bestuurders niet mogen rijden, stoppen of parkeren.

Hoe dien ik een aanvraag in?
U moet een gemotiveerde schriftelijke aanvraag indienen bij het Bourgmestre en Echevins College (Koning Albertlaan 33, 1082 Brussel). De aanvraag zal worden geanalyseerd en u zult een advies krijgen over de vraag of één of meerdere vermijdingszones moeten worden gecreëerd op de gevraagde locatie

Gepubliceerd op:
10 juli 2024

Meer artikels ?