Ontwerpbesluit onderworpen aan openbaar onderzoek (van 24/11 tot 24/12/23)

Betreft: Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot klassering van de onbevaarbare waterlopen, tot aanwijzing van de gewestelijke vijvers, tot bepaling van de inhoud, de reikwijdte, de modaliteiten en de termijnen betreffende de opstelling van de Atlas van het hydrografisch netwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot goedkeuring van deze Atlas – eerste lezing.

Het ontwerpbesluit (.pdf)

De atlas van het hydrografisch netwerk (.pdf)

Gepubliceerd op:
16 november 2023

Meer artikels ?