Groot-Bijgaardenstraat 377 – Uitbreiding van een ééngezinswoning – 6/10/22

unaniem ongunstig advies

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:              Groot-Bijgaardenstraat 377  

Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Fatima Hasnaoui

Hoofdactiviteit:                        Uitbreiding van een ééngezinswoning

Omtrek en zone:         typisch woongebied

BBP nr 95, benoemd “Oude Kerk”, goedgekeurd door BR 11.03.1999

Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
                                                   Art. 126§11 Afwijking op een BBP (art.2.2.3 dak van het bijgebouw)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 05/09/2022 tot 19/09/2022

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • Op donderdag 06 oktober 2022 vanaf 09: 15
  • In het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
19 augustus 2022

Meer artikels ?

Auguste Deniestraat 16 – Uitbreiding van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:              Auguste Deniestraat 16   Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw BEKA – SWINNEN Hoofdactiviteit:                        Uitbreiding van een ééngezinswoning (regularisatie) Omtrek en zone: woongebied met residentieel ... Meer weten
Gepubliceerd op:
19 januari 2022

Strijdersstraat 103 – Verbouwing van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:                          Strijdersstraat 103   Identiteit van de aanvrager:              Mijnheer en Mevrouw Muron – Piatkiewicz Hoofdactiviteit:                                   verbouwing van een ééngezinswoning Omtrek en zone: typisch woongebied Hoofdreden ... Meer weten
Gepubliceerd op:
08 november 2022