Josse Goffinlaan 219 – Uitbreiding en verbouwing van een gebouw – 29/06/23

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:              Josse Goffinlaan 219  

Identiteit van de aanvrager:   Mijnheer Ahmed Guennouni

Hoofdactiviteit:                        uitbreiding en verbouwing van een gebouw

Omtrek en zone:         woongebied met residentieel karakter

BBP nr 79A, “Molineau”, KB 16.04.1973

Hoofdreden van het onderzoek: Art. 126§11 Afwijking op een BBP (bouwdiepte + dakraam)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 30/05/2023 tot 13/06/2023

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228 (tel.02/563 59 03)

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33: technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • op donderdag 29 juni 2023 vanaf 09:35
  • in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Sint-Agatha-Berchem, op 12 mei 2023

Gepubliceerd op:
12 mei 2023