Wilderstraat (naast nr 31) – Oprichten van een tehuis voor tijdelijke opvang van jongeren

unaniem ongunstig advies

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:               Wilderstraat naast nr. 31

Identiteit van de aanvrager:   ’t Pasrel V.Z.W.

Hoofdactiviteit: Oprichten van een tehuis voor tijdelijke opvang van jongeren

Omtrek en zone: typisch woongebied, in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Hoofdreden van het onderzoek:

algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 27/08/2022 tot 10/09/2022

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak

op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • op donderdag 22 september 2022 vanaf 09:15
  • in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
26 juli 2022

Meer artikels ?

Molenveldsteeg 25 – Uitbreiding van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:              Molenveldsteeg 25   Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Claudia Zamboni Hoofdactiviteit:                        Uitbreiding van een ééngezinswoning Omtrek en zone:                     typisch woongebied Verkavelingsvergunning L124 verleend op ... Meer weten
Gepubliceerd op:
06 april 2022