Potaardestraat 90 – Uitbreiding en verbouwing van een ééngezinswoning – 15/02/24

unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:                          Potaardestraat 90  

Identiteit van de aanvrager:              Mijnheer Salehi MOHSEN

Hoofdactiviteit:                        uitbreiding en verbouwing van een ééngezinswoning

Omtrek en zone: gemengd gebied

Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – dakkapellen + dak – hoogte)

afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)

algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 19/01/2024 tot 02/02/2024

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228 (tel.02/563 59 09)

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33 (Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25)

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever, na afspraak.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • op donderdag 15 februari 2024 vanaf 09:15
  • in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
15 januari 2024

Meer artikels ?

Josse Goffinlaan 233 – Uitbreiding en ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:              Josse Goffinlaan 233   Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Daniel GAMBEMBO GAPALAY GAMANY Hoofdactiviteit:            uitbreiding en verbouwing van een appartementsgebouw                               (conform stellen) Omtrek en ... Meer weten
Gepubliceerd op:
04 september 2023