Sorteren van voedingsafval – 15 mei 2023

Op 15 mei, wordt het sorteren van voedingsafval verplicht. Haal hier uw gratis oranje container :

  • Op de parking van het gemeentehuis : Donderdags van 12:30 tot 18:30.
  • In de wijkantennes LISA : Donderdag tussen 16 en 18u (Gérance) en woensdag van 14 tot 17u ( Hunderenveld).
  • Op het sportcomplex : Dinsdag van 16 tot 17 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur.
  • Bij dienst Stedenbouw van de gemeente : dagelijks van 9.30u tot 12.30u + donderdag van 16u tot 19u
  • In alle recyparks : https://www.arp-gan.be/fr/Recypark.html

Gepubliceerd op:
17 maart 2023

Meer artikels ?