Bericht aan de bewoners van de Moderne Wijk – Laatste verkeerstesten

Mevrouw, Mijnheer,

Naar aanleiding van de opmerkingen van de buurtbewoners tijdens de laatste participatievergadering op 17 april hebben wij een voorstel geformuleerd waarover de bewoners het eens zijn. Om zekerheid te hebben en om de gevolgen voor het verkeer objectief te beoordelen, wordt er van 1 mei tot 30 juni een laatste verkeersproef uitgevoerd in de wijk Moderne Wijk :

  • Invoeren van een éénrichtingsverkeer op Openveld : verkeer enkel mogelijk van het Initiatiefplein naar de Termondestraat
  • Tweerichtingsverkeer in de Moderne Wijk tussen de Onderlinge Hulplaan en de Josse Goffin en gedeeltelijk parkeren op het voetpad kant Valida om het kruisen te vergemakkelijken.

Na deze telcampagne zullen wij u uitnodigen voor een eindevaluatievergadering om uw bemerkingen te vernemen.

Wij danken u voor uw geduld en medewerking tijdens de afgelopen maanden.

Het plan downloaden (.pdf)

Gepubliceerd op:
27 april 2023