Bericht aan de buurtbewoners van het voormalige rusthuis “Bloemendal” – Bezetting politie

Naar aanleiding van vragen van enkele bewoners, willen wij u mededelen dat het voormalige rusthuis “Bloemendal”, gelegen in de Bloemkwekerstraat nr. 82, tijdelijk een nieuw oefenterrein voor de politiemensen van de Politiezone Brussel-West is geworden et dit sinds 1ste april 2021. De eigenaar van het gebouw heeft immers besloten zijn ruimte te verhuren tot zijn vastgoedproject ontwikkeld kan worden.

De opleidingen zullen voornamelijk overdag, tijdens de kantooruren en op weekdagen plaatsvinden, zoals reeds nu het geval is voor de trainingen van de hondenbrigade. De politie zal daarom vaker te zien zijn op de site en in de onmiddellijke omgeving.

Politie-inspecteurs zullen er voornamelijk trainen en opleiding krijgen in geweldsbeheersing, een prioriteit voor de zone. De doelstelling van deze opleiding is het aanleren, ontwikkelen en onderhouden van vaardigheden die de politieman en -vrouw in staat zullen stellen om zo goed mogelijk (potentieel) gevaarlijke situaties, waarmee hij/zij op het terrein geconfronteerd kunnen worden, te beheersen. Deze specifieke interventietechnieken maken deel uit van de basisvorming van elke politieman, maar de voortgezette opleidingen hierrond worden georganiseerd door hun dienst opleidingen van de politiezone.

Tijdens deze oefeningen zullen de personeelsleden steeds omkaderd worden door gebrevetteerde monitoren ‘geweldbeheersing’.

Wij danken u voor uw begrip.

Sint-Agatha-Berchem, 2/04/21

Gepubliceerd op:
02 april 2021