Werken in de Groot-Bijgaardenstraat : waar staan we?

Zoals u wellicht heeft gemerkt, duren de werkzaamheden in de Groot-Bijgaardenstraat langer dan verwacht. Het einde van de werkzaamheden, aanvankelijk gepland voor december, zal begin maart worden bereikt (1e helft). Deze vertraging, waarop de gemeente geen invloed heeft, kan worden verklaard door verschillende factoren: onvoorziene omstandigheden op het terrein, weersomstandigheden en de levering van het asfalt.

Vertraging: hoe verklaar je dat?

Oktober en december: onvoorziene omstandigheden !

Om de overlast en het ongemak van de bouwplaats tot een minimum te beperken, heeft de gemeente de aannemer opgedragen de werkzaamheden in zeer korte tijd uit te voeren.

Helaas werd de aannemer geconfronteerd met verschillende onvoorziene omstandigheden (onverminderd de weersomstandigheden):

1) Aanwezigheid van een betonnen massa naast de oude Elia-buizen (enkele meters lang) die moest worden verwijderd;

2) Aanwezigheid van een grote betonnen plaat die een belangrijke inspectiekamer van Vivaqua

afdekt, die moest worden verplaatst en daarna weer op zijn plaats moest worden gezet.

Januari en februari: geen asfaltleveranciers

In januari en februari zijn alle fabrieken die asfaltproducten leveren op nationaal niveau gesloten voor onderhoud. Vanaf begin maart kan er opnieuw geleverd worden, waarna de aannemer de asfaltering en de overige bestratingswerkzaamheden ononderbroken zal voortzetten.

Mars: oplevering?

Wij zullen ons uiterste best doen om de werkzaamheden zo snel mogelijk, uiterlijk in maart, af te ronden. De betere weersomstandigheden en de mogelijkheid om asfalt te verkrijgen maken ons zeer optimistisch dat deze nieuwe termijn zal worden gehaald.

Minder overlast: onze eerste prioriteit

Het tot een minimum beperken van de overlast en het ongemak van de bouwplaats blijft een prioriteit voor de gemeente.

Zo blijft de aannemer op ad hoc basis werken op het terrein, zonder het wegdek te moeten betreden, zodat de bewoners de toegankelijkheid behouden tot hun woningen, scholen en economische bedrijvigheden.

Dank u voor uw begrip en geduld met deze tijdelijke ongemakken… Wij zijn ons ervan bewust dat deze werken veel tijd in beslag nemen en enig ongemak kunnen veroorzaken. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het de moeite waard is! Want een volledig vernieuwde weg betekent ook meer veiligheid en comfort voor alle bewoners. 

Om het einde van de werken samen te vieren, wordt u binnenkort uitgenodigd om deel te nemen aan de inhuldiging van de gloednieuwe Groot-Bijgaardenstraat !

Sint-Agatha-Berchem, 08/02/2023

Gepubliceerd op:
09 februari 2023