Aankoopdienst

De Aankoopdienst heeft als opdracht het centraliseren van de aankopen voor de verschillende gemeentelijke diensten.

De Aankoopdienst omvat twee cellen:

De Cel overheidsopdrachten
Hier komt het op aan na te gaan dat de procedures met betrekking tot de overheidsopdrachten nageleefd worden en dat de verschillende gemeentelijke diensten de nodige administratieve steun krijgen aangeboden bij het opstellen van bestekken.
Het opstellen van de beraadslagingen voor de agenda van de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen om zo het gewenste materiaal te verkrijgen.

Het Economaat
Het Economaat heeft als opdracht om de bestellingen op te volgen en in te staan voor een doordacht voorraadbeheer.

Fabienne GALANT – Verantwoordelijke Aankoopdienst
T. 02/464 04 08 – F. 02/464 04 56
fgalant@berchem.brussels