Facility

Facility = een dagelijjks beheer.

De dienst ziet toe op het goede beheer en onderhoud van de gebouwen. De opdracht van die dienst bestaat erin de gebruikers van de gebouwen een hoogwaardig kwaliteitsniveau aan te reiken.