Informatica

In 2009 werd de Informaticadienst van de gemeente en van het OCMW samengesmolten. Sindsdien vormen beide diensten een gemeenschappelijke pool.
De informaticadienst wordt in haar opdracht ondersteund door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).
Hoewel het hier duidelijk om een interne dienst gaat, draagt de informaticadienst met haar opdrachten, via het ter beschikking stellen van de vereiste tools, bij aan de permanente verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger.

Een overzicht van de opdrachten:

 • het beheren van de verschillende, over het algemeen, overheidsgerichte applicaties,
 • het beheren van de servers,
 • het beheren van de vaste en van de mobiele telefonie,
 • het onderhouden van het computer- en telefoonpark: installeren en repareren van hardware en software, dat is de kerntaak van de helpdesk,
 • het beheren van het bekabelde netwerk en van de Wi-Fi-antennes,
 • het opstellen van de middeleninventaris,
 • het ontwikkelen van de hard- en software-infrastructuur zodat die gelijke tred kan houden met de evolutie van de diensten aan de burger volgens een richtschema en conform de door de lokale overheid goedgekeurde investeringen,
 • het uitrollen van een opslag- en archiveringsbeleid met betrekking tot de verschillende gegevens en het toezicht op het rechtmatige gebruik ervan,
 • het uitrollen van IT veiligheidsmechanismen en het waken over de ontwikkelingen in het vlak van de risico’s,
 • het ondersteunen van de gebruikers en het hen aanreiken van opleidingen,
 • het ondersteunen van de geleverde inspanningen in het vlak het milieu via dematerialisatie van papieren documenten, de rationalisatie van verbruiksgoederen en de bewaking van de ISO kwaliteit van de uitrusting.

Beheerde sites:

 • het gemeentebestuur,
 • het OCMW,
 • het rusthuis Bloemendael
 • de scholen en de academies,
 • de crèches en de peutertuinen,
 • de sporthal,
 • de Nederlandstalige bibliotheek,
 • de digitale openbare ruimte (DOR).Contactgegevens: Marc ANCISSE: Tel.: 02/563 59 06 – E-mail: mancisse@berchem.brussels