Patrimonium

Patrimonium = het beheren van het patrimonium als een “goede eigenaar”.

Zodra een gebouw wordt opgeleverd, wordt het overgedragen aan de dienst Patrimonium, die het portfolio beheert van alle panden waarvan de gemeente eigenaar is en er de verantwoordelijkheid van eigenaar van draagt.

Om te worden verhuurd of gebruikt, voor om het even welke activiteit, moeten er eerst attesten worden verkregen wat betreft elektriciteit, technische aspecten, conformiteit of enige andere validatie die er garant voor staan dat een gebouw in alle veiligheid kan worden gebruikt. Ook voor al die aspecten staat de dienst Patrimonium in.