Strategie en Ontwikkeling

Het Departement  Strategie en Ontwikkeling (DS&O) is een transversaal departement die ter ondersteuning is van alle andere departement van de gemeentelijke administratie.

Vanuit  het Programma van Algemeen Beleid, het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan, de investeringsplannen, het budget en de akkoordnota tussen het Directiecomité en het College van Burgemeester en Schepenen, het DS&O houdt zich bezig met het identificeren van de voortgang van de perspectieven en de initiatieven, zodat nieuwe opportuniteiten met betrekking tot de dienstverlening aan de burger worden benut. Hij detecteert eveneens de bedreigingen die deze opportuniteiten zouden kunnen belemmeren.

Het DS&O neemt deel aan het opstellen van de investeringsplannen en de budgetten.

Hij houdt toezicht op de studie en de uitvoering van grote projecten en van kleinere als strategisch beschouwde projecten. Ten opzichte van deze, geeft hij raad betreffende het beheer van de tijdslijn, het beheersen van de budgetten, van procedures van openbare opdrachten…

Hij ondersteunt de verschillende departementen in het zoeken van subsidies.

Uiteindelijk, het DS&O ontwikkelt een netwerk door het ontmoeten en het praten met zowel de gemeentelijke acteurs als die buiten de gemeente (MIVB, SIBELGA, VIVAQUA, PROXIMUS, NET BRUSSEL, BRUSSEL MOBILITEIT, BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN, BRUSSEL LEEFMILIEU, ARDIC, BRULOCALIS, FWB, VGC, …)

Info : Karine DE WEVER – 02/464.04.48 – kdewever@berchem.brussels