Urban Development

“Urban Development”, dat zich toespitst op inrichtingen met betrekking tot privéterreinen of acties van interveniënten uit de privésector op het grondgebied van de gemeente.