Zitting van de Gemeenteraad

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 28 september 2023 om 20u in de Raadzaal (Koning Albertlaan 33).Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

Dagordre: PDF

OPENBARE ZITTING

1- Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31 augustus 2023 – goedkeuring

2- Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling

BURGEMEESTER – M. LAMOULINE

3- Verenigde Anglicaanse Kerk Holy Trinity (Elsene) – rekening 2022 – gunstig advies

4- Intercommunales SIBELGA en INTERFIN cvba – jaarrekeningen, verslag van de revisoren en gedetailleerd verslag van de activiteiten van de intercommunales – akteneming

5- Intercommunales SIBELGA en INTERFIN cvba – jaarverslag van de beheerder aangeduid door de gemeente in deze intercommunales – mededeling

6- Intercommunale VIV AQUA cvba – jaarrekeningen, verslag van de revisoren en gedetailleerd verslag van de activiteiten van de intercommunale – akteneming

7- Intercommunale VIV AQUA cvba – jaarverslag van de beheerder aangeduid door de gemeente in de intercommunale – mededeling

8- Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – jaarrekeningen, verslag van de revisoren en gedetailleerd verslag van de activiteiten van de intercommunale – akteneming

9- Intercommunale BRULABO cvba – jaarrekeningen, verslag van de revisoren en gedetailleerd verslag van de activiteiten van de intercommunale – akteneming

10- Sociale dienst van het personeel – aanpassing van de toelage voor het Sinterklaasfeest van de kinderen van de personeelsleden – goedkeuring

3E SCHEPEN – M. CHIBANI

11- Toetreding tot de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services – goedkeuring

4E SCHEPEN – M. BEL-HOUSSEÏNE

12- Onderhouds-, opfrissings- en aanpassingswerken aan de gebouwen – raamovereenkomst 2023-2025 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

BIJKOMENDE DAGORDE

13. Interpellatie van 18 september 2023 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid,
betreffende de versterking van de politiepatrouilles

14. Interpellatie van 18 september 2023 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid,
betreffende de Egide Winteroystraat

15. Interpellatie van 18 september 2023 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid,
betreffende het dierenwelzijn

Gepubliceerd op:
20 september 2023

Meer artikels ?