Enquête naar seksistisch gedrag in de openbare ruimte

De gemeente Sint-Agatha-Berchem organiseert, op initiatief van Katia Van den Broucke, schepen van Gelijke Kansen, en in samenwerking met de Adviesraad voor Gelijke Kansen en de regionale instantie safe.brussels, een enquête over seksistisch gedrag in de openbare ruimte.

Er is vastgesteld dat straatintimidatie een veel voorkomend fenomeen is, maar dat slechts een klein deel van deze incidenten uitmondt in een klacht.

Het doel van de enquête is de situatie in Sint-Agatha-Berchem te analyseren en bij te dragen tot het nemen van passende maatregelen in onze gemeente.

De enquête richt zich zowel tot slachtoffers als getuigen van seksistisch gedrag in de openbare ruimte en is volledig vertrouwelijk en anoniem. Ze zal enkel online beschikbaar zijn.

Om over zo representatief mogelijke resultaten te beschikken, zal deze enquête worden uitgevoerd in samenwerking met een maximum aan lokale partners die zullen bijdragen tot de verspreiding ervan.

De enquête zal minstens tot 15 juni beschikbaar zijn.

Naast een feitelijke analyse van seksistisch gedrag in de gemeente Sint-Agatha-Berchem (voor mensen die er wonen, werken, naar school gaan of gewoon op doorreis zijn), wil deze enquête ook een bewustwording tot stand brengen en vermijden dat gedrag dat soms als onschuldig wordt beschouwd, wordt gebanaliseerd.

De enquête richt zich tot slachtoffers en getuigen van seksistisch gedrag vanaf 12 jaar.

Zij die dat wensen, kunnen hulp krijgen van onze lokale partners en de dienst Sociale Zaken (02/464.04.85).

Aan het eind van de enquête krijgen de respondenten ook toegang tot informatie over organisaties die slachtoffers van seksistisch gedrag helpen.

Na afloop van de enquête zullen de resultaten worden meegedeeld, onder meer via onze lokale communicatiekanalen.

Vul de enquête
Gepubliceerd op:
13 april 2023

Meer artikels ?