Bericht aan de bewoners van de Dr Charles Leemansstraat & omgevingen – Academie NL

Bouw van een nieuwe Nederlandstalige muziekacademie

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt u mee dat de firma BALCAEN binnenkort in opdracht van de gemeente een nieuwe Nederlandstalige academie zal bouwen in de Dr Charles Leemansstraat nr. 8, vlak voor het CCJ.

Deze werkzaamheden beginnen eind oktober en duren tot eind september 2023.

Tijdens de hele duur van de werkzaamheden wordt een deel van de openbare ruimte (parkeerplaatsen en trottoirs) gereserveerd voor het goede verloop van de werkzaamheden. Er zullen aangepaste verkeersborden worden geplaatst en het verkeer op deze weg blijft toegestaan.

Wij zijn ons bewust van het ongemak dat een dergelijke bouwplaats kan veroorzaken, maar op lange termijn zal het onze Nederlandstalige academie een gloednieuwe infrastructuur opleveren. Het Departement Technische Zaken staat tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen (02/464.04.07).

Sint-Agatha-Berchem, 14/10/2022

Gepubliceerd op:
17 oktober 2022