Bericht aan de bewoners van de Hogenbosstraat – Wegwerkzaamheden

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals op de bewonersbijeenkomst van 25 mei is aangegeven, worden in uw straat wegwerkzaamheden uitgevoerd tussen de nummers 1 en 49.

Deze werkzaamheden zijn op de aangekondigde datum begonnen en zullen uiterlijk tot 11 juli 2022 duren. 

De fasering van de werkzaamheden is zo opgezet dat de bewoners zoveel mogelijk kunnen profiteren van de gemotoriseerde toegang tot garages en woningen, en dat de overlast als gevolg van de werkzaamheden tot een strikt minimum wordt beperkt.

De bewoners van het straatgedeelte dat direct met de werkzaamheden te maken heeft, worden verzocht zoveel mogelijk op de weg buiten de perimeter van de werkzaamheden te parkeren. In geval van parkeerproblemen kunnen zij echter de nummerplaat van hun voertuig per e-mail aan het gemeentebestuur meedelen op het adres help.tp@berchem.brussels. Het parkeeragentschap parking.brussels zal dan gecontacteerd worden om een vrijstelling van het parkeertarief toe te kennen, uitsluitend voor de duur van de werken.

Het Departement Technische Zaken blijft tot uw beschikking voor verdere vragen.

Wij danken u voor uw begrip voor het mogelijke ongemak veroorzaakt door deze bouwplaats.

Sint-Agatha-Berchem, 10/06/22

Gepubliceerd op:
10 juni 2022