Bericht aan de bewoners van de Kattestraat – Werken Sibelga

Mevrouw, Mijnheer,

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt u mee dat Sibelga binnenkort in uw straat (gedeelte tussen het kruispunt Potaardestraat/Kattestraat en de Zénithstraat) omhulsels en verlichtingspalen zal plaatsen. Proximus zal er ook van profiteren om nieuwe kabels te plaatsen.

De werkzaamheden beginnen op 7 november en duren naar schatting 45 werkdagen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het verkeer in de straat en de toegang tot de garages blijven verzekerd. Tijdens de werkzaamheden zal het parkeren echter worden verstoord.

Wij danken u voor uw begrip voor deze tijdelijke storingen en het Departement Technische Zaken blijft tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen (02/464 04 07).

Sint-Agatha-Berchem, 07/10/2022

Gepubliceerd op:
10 oktober 2022