Bericht aan de bewoners van de Groot-Bijgaardenstraat (in de buurt van het Kasterlinden Instituut) – Werken

Mevrouw, Mijnheer,

We willen u graag informeren dat de constructie van een nieuw gebouw binnenkort zal beginnen op het privéterrein van het Kasterlinden Instituut, waarvoor een bouwvergunning is verleend door het Gewest.

Om de impact op het dagelijkse leven in de buurt te minimaliseren, hebben we geëist dat alle bouwinstallaties (kranen, vrachtwagens, werfkantoren, enz.) beperkt blijven tot de grenzen van hun privéterrein, zonder de openbare weg te betreden.

We zullen er zeer nauwlettend op toezien dat de aannemer alle nodige maatregelen neemt om de weg na de werkzaamheden in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Bovendien zullen we van het einde van dit project gebruik maken om de verkeersdrempels in de Groot-Bijgaardenstraat te herstellen, nadat we bepaalde gebreken hebben ontdekt.

Gelieve te noteren dat de werkuren strikt beperkt zijn tot weekdagen, maandag tot vrijdag, van 7u tot 19u, en dat er geen activiteiten gepland zijn in het weekend.

De meest hinderlijke fase van de werkzaamheden is gepland van augustus 2024 tot het einde van het jaar. We hebben de projectleider gevraagd om er alles aan te doen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken en jullie op de hoogte te houden van de vorderingen van de werkzaamheden.

Bij problemen of vragen kunt u contact opnemen met de werfleider, David Van Den Bossche (david.vandenbossche@baminterbuild.be), of met de dienst “Openbare Ruimte” van de gemeente op het nummer 02/464.04.74.

Om al uw vragen te beantwoorden over de coördinatie van de toekomstige werven in de wijk (Kasterlinden Instituut, Dilbeekstraat en Alexandre Herlin Instituut), wordt er binnenkort een vergadering met de bewoners georganiseerd. De datum en details van deze vergadering zullen u binnenkort worden meegedeeld.

Hartelijk dank voor uw begrip en geduld.

Sint-Agatha-Berchem, 23/04/24

Gepubliceerd op:
29 april 2024