Bericht aan de bewoners van de Sycomoorgaarde – Gemeentelijke weg

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals reeds aangekondigd, is de Sycomoorgaarde onlangs een gemeentelijke weg geworden. Als gevolg daarvan is de gemeente nu verantwoordelijk voor het beheer ervan, met name wat betreft de toegankelijkheid, de openbare netheid en de bewegwijzering.

Deze verandering heeft al heel snel geleid tot voordelen voor de omwonenden in de vorm van een verbetering van de openbare ruimte;

  • In termen van parkeren:
  • plaatsing van paaltjes om ongeoorloofd parkeren bij de ingang van de gaarde te voorkomen;
  • parkeerzones zijn gemarkeerd met P-straatstenen bij de afgebakende zones;
  • integratie van de gaarde in de blauwe zone, gecontroleerd door parking.brussels;
  • Opname van de gaarde in de verschillende rondes van de reinigingsdienst;
  • Aanwezigheid van de preventiedienst van de gemeente.

Wij herinneren u eraan dat de gaarde een ontmoetingszone is, d.w.z.:

  • Voetgangers mogen de volle breedte van de openbare weg gebruiken, het spelen op de openbare weg is ook toegestaan.
  • De maximumsnelheid is 20 km/u.
  • Parkeren is verboden, behalve op de met een “P” gemarkeerde plaatsen.

Wij hopen dat u met deze wijzigingen tevreden zult zijn en de Dienst Technische Zaken blijft tot uw beschikking voor alle verdere informatie (02/464 04 07).

Gepubliceerd op:
09 juni 2022