Bericht aan de bewoners van de Weilandstraat – Herinrichting van de openbare ruimte

Mevrouw, Mijnheer,

Het College van Burgemeester en Schepenen wil u ervan op de hoogte brengen dat er in de nabije toekomst werken gepland zijn voor de heraanleg van de openbare ruimte (groenvoorziening aan het einde van uw straat).

Deze werkzaamheden beginnen op 8 maart en duren tot 17 maart 2023. Er zijn geen bijzondere beperkingen voor de buurtbewoners, behalve een tijdelijk parkeerverbod aan het einde van de straat, zodat vrachtwagens en bouwmateriaal veilig kunnen bewegen.

Wij danken u voor uw begrip en de Departement Technische Zaken blijft ter uw beschikking voor alle bijkomende inlichting (02/464 04 07).

Sint-Agatha-Berchem, 03/03/2023

Gepubliceerd op:
03 maart 2023