Lente Kermis – Bericht aan de bewoners – Parkeren

Informatie voor de bewoners – Kermisweekend van 10 tot 12 juni 2022.

Mevrouw, Mijnheer,

Traditioneel is het begin juni feest in Sint-Agatha-Berchem: kermis, optreden, rommelmarkt en animaties. Volgende activiteiten zijn voorzien:

Van dinsdagavond 7/06 (om 17u00) tot donderdagmorgen 16/06 (om 9u00): kermisattracties op het Dr. A. Schweitzerplein (tussen de Kerkstraat, de Soldatenstraat, tot aan de ingang van de parking van het Koning Boudewijnplein), het Koning Boudewijnplein, de Grand-Halleuxstraat, de Kerkstraat (tussen de Kortestraat en het Dr. A. Schweitzerplein).

HET VERKEER EN HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN ZAL ER VERBODEN ZIJN TIJDENS DE HELE DUUR VAN DE KERMIS; DE TOEGANG TOT DE GARAGES ZAL ZOVEEL MOGELIJK BEPERKT WORDEN, EVENALS HET IN- OF UITRIJDEN VAN VOERTUIGEN. BOVENDIEN ZAL ER PARKEERVERBOD ZIJN IN DE SOLDATENSTRAAT, VANAF Nr 2 TOT AAN DE VICTOR GUNSGAARDE.

Vrijdag 10 juni: Opening van de kermisattracties om 14.00 uur

DE IN- EN UITGANG VAN GARAGES, ATELIERS, HANGARS, ENZ… ZAL ONMOGELIJK ZIJN, ALSOOK HET VERKEER EN HET PARKEREN VAN 11U00 tot 23U00

Zaterdag 11 juni, – Rommelmarkt in volgende straten: Dr. Charles Leemansstraat (aan beide zijden van de straat en over de gehele lengte), de Prosper Preserstraat (aan beide zijden van de straat en over de gehele lengte), de Groot-Bijgaardenstraat (aan beide zijden, vanaf Dr. Charles Leemansstraat tot aan de J.-B. Vandendrieschstraat), de Kerkstraat (tussen de fontein en de Kortestraat) en de Kortestraat.

DE IN- EN UITGANG VAN GARAGES, ATELIERS, HANGARS, ENZ… ZAL ONMOGELIJK ZIJN, ALSOOK HET VERKEER EN HET PARKEREN VAN 5U00 TOT 20U00,

Zondag 12 juni: Rommelmarkt: Dr. Charles Leemansstraat (tussen de Kerkstraat en de P. Preserstraat).

DE IN- EN UITGANG VAN GARAGES, ATELIERS, HANGARS, ENZ… ZAL ONMOGELIJK ZIJN, ALSOOK HET VERKEER EN HET PARKEREN, VAN 6U30 TOT 18U.

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen, evenals de leden van de V.Z.W. Officieel Feestcomité zijn er zich van bewust dat dit enkele ongemakken inhoudt, maar wensen eveneens te onderstrepen dat deze festiviteiten in het algemeen belang kaderen. Wij hopen dat de sfeer rond de kermis u deze ongemakken kan doen vergeten.

In afwachting u ter gelegenheid van de lentekermis te ontmoeten.

Sint-Agatha-Berchem, 02/06/2022

Gepubliceerd op:
03 juni 2022