Bericht aan de bewoners van het De Mulderpark – Participatievergadering

Geachte Heer of Mevrouw

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt u graag uit voor een participatievergadering over de herinrichting van het De Mulderpark (speeltuin, fitnesspark & omgeving).

Participatievergadering op dinsdag 6 september 2022 om 18u30

Raadszaal – Koning Albertlaan 33

We verheugen ons erop u daar te ontmoeten.

Sint-Agatha-Berchem, 30/08/2022

Gepubliceerd op:
01 september 2022