Bloemkwekersstraat 13 – Uitbreiding en verbouwing van een woning – 24/02/22

unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:              Bloemkwekersstraat 13  

Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Constant FRANCOIS

Hoofdactiviteit: Uitbreiding en verbouwing van een woning (conform stellen)

Omtrek en zone: typisch woongebied

Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 27/01/2022 tot 10/02/2022

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak

op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt op donderdag 24 februari 2022 vanaf 09:15 in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen vóór de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
19 januari 2022

Meer artikels ?

Openveldstraat 163 – Uitbreiding en ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:               Openveldstraat 163   Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw VAN DAELEN – ALLEMAN Hoofdactiviteit:                        uitbreiding en verbouwing van een ééngezinswoning                               (conform stellen) ... Meer weten
Gepubliceerd op:
10 januari 2023

Auguste Deniestraat 5 – Een eengezinswoning ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:              Auguste Deniestraat 5   Identiteit van de aanvrager: Mevrouw Anne Verhulst Hoofdactiviteit:                        een eengezinswoning in overeenstemming brengen Omtrek en zone: woongebied met residentieel karakter verkavelingsvergunning ... Meer weten
Gepubliceerd op:
23 februari 2024